Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejszy dokument powstał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „RODO”.


INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statut Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Bibliotece Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie.
Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.
Dane przetwarzane przez Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w Szczecinie to: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, numer albumu, typ i status czytelnika (rodzaj studiów, rok studiów, kierunek).

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dbamy o techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.


PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM ODBIORCOM

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Akademią Morską w Szczecinie przetwarzają dane osobowe oraz podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa.


PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.


PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez okres korzystania z zasobów bibliotecznych, a następnie przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora.


PAŃSTWA PRAWA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres:


Akademia Morska w Szczecinie
Inspektor Ochrony Danych
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
lub
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.