Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

 • Arch. – Archiwalia
 • Bel. - Beletrystyka
 • BG_AM – Biblioteka Główna Akademii Morskiej
 • BW. – Badania Własne – książki niedostępne w bibliotece
 • Cz. – Czytelnia Książek
 • CzM. – Czytelnia Multimedialna
 • ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka (równocześnie karta biblioteczna)
 • GROM. – Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów
 • Inf. – Czytelnia Informacji Naukowej
 • Pr. - Czytelnia Czasopism
 • Res. – prace naukowo-badawcze
 • SNJO - Czytelnia Studium Nauki Języków Obcych
 • W. – Wypożyczalnia

 A

 • ABSTRAKT – zwięzłe streszczenie treści dokumentu
 • AGENDA – jeden z oddziałów biblioteki (np. wypożyczalnia)
 • ALEPH – elektroniczny katalog biblioteczny
 • ANEKS – dodatek, załącznik uzupełniający tekst główny
 • ARTYKUŁ – utwór naukowy, publicystyczny bądź literacki będący samodzielną częścią większych całości (np. czasopisma)
 • AUTOR – twórca dzieła

 B

 • BAZA DANYCH – zbiór danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ich wykorzystanie, przeszukiwanie z uwzględnieniem różnych kryteriów
 • BELETRYSTYKA – utwory literatury pięknej, głównie powieści, nowele, opowiadania
 • BIBLIOGRAFIA – uporządkowany spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów
 • BIBLIOTEKA CYFROWA – wirtualna biblioteka opierająca się na zasobach elektronicznych

 C

 • CYTATA – dosłowne przytoczenie w tekście czyichś słów; cytat
 • CZYTELNIA – jeden z działów biblioteki udostępniający księgozbiór na miejscu

 E

 • E-KSIĄŻKI – książki w formie elektronicznej
 • E-CZASOPISMO – czasopismo w formie elektronicznej
 • ERRATA – wykaz błędów i pomyłek dostrzeżonych w trakcie druku, opublikowany w postaci osobnej kartki

 H

 • HASŁO PRZEDMIOTOWE – wyrażenie odzwierciedlające zawartość danego dokumentu

 I

 • ID CZYTELNIKA – numer identyfikujący użytkownika biblioteki
 • INDEKS – skorowidz, spis pomocniczy, wykaz terminów, rejestr, wykaz haseł, nazwisk występujących w tekście, umieszczony zazwyczaj na końcu książki w kolejności alfabetycznej
 • ISBN- międzynarodowy, znormalizowany numer książki
 • ISSN- międzynarodowy, znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (czasopismo)

 K

 • KARO – (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) – umożliwia równoczesne przeszukiwanie zasobów bibliotecznych wielu polskich bibliotek
 • KATALOG BIBLIOTECZNY ALEPH – elektroniczny katalog biblioteczny
 • KATALOG KOMPUTEROWY – wykaz książek i innych dokumentów gromadzonych w bibliotece dostępny przez Internet
 • KOLEKCJA – termin używany w komputerowym katalogu bibliotecznym ALEPH, oznacza agendę, w której znajduje się poszukiwana książka, czasopismo, dokument elektroniczny, itd.

 M

 • MONITOWANIE CZYTELNIKÓW – wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listowne przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu książek lub o książkach przetrzymanych

 N

 • NORMA – dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalający (do powszechnego i wielokrotnego stosowania) zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. W Polsce normą krajową jest Polska Norma oznaczona symbolem PN.
 • NUKAT – (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich

 O

 • OPIS BIBLIOGRAFICZNY – informacje pozwalające na identyfikację książki lub artykułu, zawierające najczęściej: nazwisko i imię autora, tytuł książki lub artykułu, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania

 P

 • PROLONGATA – przedłużenie terminu zwrotu książki

 R

 • REGULAMIN BIBLIOTEKI – zbiór wewnętrznych przepisów regulujących sprawy organizacji i funkcjonowania biblioteki, jej usług i zasad korzystania ze zbiorów
 • REZERWACJA KSIĄŻKI – dokonuje się jej w przypadku książek, które znajdują się na koncie innych czytelników ; można je wypożyczyć dopiero po zwrocie książek przez poprzednika

 S

 • SŁOWA KLUCZOWE - słowa lub frazy, które w skrótowy sposób odzwierciedlają zagadnienia poruszone w publikacji
 • STATUS EGZEMPLARZA – okres, termin wypożyczenia książki (krótkoterminowy, długoterminowy i na 31 dni, na miejscu)
 • STRONA DOMOWA BG AM - strona internetowa Biblioteki Akademii Morskiej w Szczecinie
 • SYGNATURA BIBLIOTECZNA – symbol literowy wraz ze znakiem cyfrowym identyfikujący daną książkę np.: W.000090123; Cz.000037895; Cz.000089683/10A

 W

 • WOLNY DOSTĘP – możliwość samodzielnego wybierania, przeglądania książek i czasopism na miejscu w czytelniach
 • WYDAWNICTWA CIĄGŁE – wydawnictwa o nieplanowanym z góry zakończeniu, czasopismo, gazeta, kolejny zeszyt lub tom stanowiące kontynuacje tematyki
 • WYDAWNICTWA ZWARTE – publikacje wydane od razu jako całość np. książka
 • WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA – zajmuje się sprowadzaniem książek, odbitek artykułów z czasopism z bibliotek krajowych i zagranicznych, których nie posiadają biblioteki Szczecina

 Z

 • ZAMÓWIENIE KOMPUTEROWE – zamówienie książki z Wypożyczalni za pomocą katalogu komputerowego ALEPH
 • ZASÓB BIBLIOTECZNY – ilość publikacji danego tytułu dostępna w bibliotece