Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Otwarty dostęp to wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do materiałów publikowanych w Internecie, w tym danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

Aby można było mówić o otwartym dostępie, musi to być niczym nie ograniczony dostęp za pośrednictwem Internetu (brak jakichkolwiek opłat; brak konieczności logowania się czy instalowania aplikacji; brak jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy lokalizacyjnych).

Rodzaje otwartego dostępu:

- Gold Open Access – tzw. „złota droga otwartego dostępu”, w której to czasopismo gwarantuje otwarty dostęp do wszystkich artykułów na stronie domowej czasopisma oraz weryfikację jakości prac naukowych dzięki recenzjom. Koszty publikacji ponosi autor lub instytucja finansująca jego badania.

- Green Open Access – tzw. „zielona droga otwartego dostępu”, w której pracownicy naukowi deponują kopie własnych prac w otwartych repozytoriach online – preprintów (wersje tekstów przed procesem recenzji i ostatecznym opracowaniem redakcyjnym) lub postprintów (ostateczne wersje artykułów po recenzji i opracowaniu redakcyjnym).

Otwarte repozytoria oraz otwarte czasopisma są głównymi kanałami komunikacyjnymi, dzięki którym dystrybuuje się wiedzę w tym modelu.

Otwarte repozytorium – służy długoterminowemu przechowywaniu dokumentów cyfrowych, przy zastosowaniu otwartych standardów, dzięki którym ich zasób jest w pełni dostępny i każdy może z niego czerpać oraz zamieszczać własne publikacje bez ograniczeń.

Otwarte czasopismo to takie, do którego treści Czytelnicy mają otwarty dostęp.


W ramach otwartych czasopism wyróżniamy:

- w pełni otwarte czasopismo (open access journals) – wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie udostępniane są w otwartym dostępie,

- otwarte czasopismo z embargiem czasowym (delayed open access journals) – dostęp do najnowszych artykułów jest na początku płatny, po upływie embarga czasowego (np. roku) artykuły są udostępniane w otwartym dostępie,

- hybrydowe otwarte czasopismo (hybrid open access journals) – część artykułów jest opublikowana w wolnym dostępie.                                                           
                                     SERWISY INTERNETOWE SKUPIAJĄCE OTWARTE ZASOBY:


Directory of Open Access Journals - DOAJ


Directory of Open Access Books - DOAB

Open Access Map

CeON RepOD - Repozytorium Otwartych Danych

CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Registry of Open Access Repositories - ROAR

Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR

re3data                                                      PRZYDATNE LINKI:


Koalicja Otwartej Edukacji - KOED


Platforma Otwartej Nauki – PON

Otwarta Nauka – CeON

SHERPA/RoMEO - polityka wydawców w zakresie Open Access 

POM – Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki


SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

Program Springer Open Choice – licencja Compact


HORYZONT 2020
Program Ramowy Badań i Innowacji 2014-2020,
                                największy program finansowania badań naukowych w Europie.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://cttm.am.szczecin.pl/horyzont-2020  

                                                                


                                                                       Licencje Creative Commons


Licencje Creative Commons to licencje prawne pozwalające zastąpić model Wszystkie prawa zastrzeżone zasadą Pewne prawa zastrzeżone.

Oferują zestaw różnorodnych warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń, dzięki którym autor sam może określić, na jakich zasadach chce udostępniać swoje utwory.

Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę). Warunki licencyjne są niczym klocki - zasady określone przez daną licencję są wynikiem złożenia razem dwóch lub trzech takich warunków.

Twórca zawsze zachowuje prawo autorskie.


                                             Cztery podstawowe warunki licencji Creative Commons:


1 CC BY   CC-BY
Uznanie autorstwa
. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.


2 CC NC   CC-NC
Użycie niekomercyjne
. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych.


3 CC SA   CC-SA
Na tych samych warunkach
. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.


4 CC ND   CC-ND
Bez utworów zależnych
. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.
1 CC BY icon.svg m  CC-BY
Uznanie autorstwa 4.0 – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.2 2000px Cc by nc icon.svg m  CC-BY-NC 

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).
3 1280px CC BY SA icon.svg m  CC-BY-SA 

Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.4 2000px CC BY ND.svg m  CC-BY-ND

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).
5 2000px Cc by nc sa icon.svg m  CC-BY-NC-SA

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
6 1280px Cc by nc nd euro icon.svg m  CC-BY-NC-ND

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykcyjna z licencji.x
5 CC Public Domain  Public Domain
Znak Domeny Publicznej 1.0 (Public Domain Mark 1.0)
jest oznaczeniem służącym identyfikacji danego utworu jako przekazanego do domeny publicznej. Utwór taki można wykorzystywać, rozpowszechniać i zmieniać, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności uzyskania zgody autora. 


6 CC 0
  Zero
Brak praw autorskich –
osoba, która opatrzyła utwór tym oświadczeniem, przekazała go do domeny publicznej, zrzekając się wykonywania wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego, włączając w to wszelkie prawa powiązane i prawa pokrewne. W zakresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego świata, można zwielokrotniać, zmieniać, rozpowszechniać i wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych bez pytania autora o zgodę.


źródło:

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

CC-BY

 

Uznanie autorstwa 4.0  – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.