Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Biblioteka Główna Akademii Morskiej jest placówką ogólnouczelnianą o charakterze dydaktycznym, naukowym i usługowym.
Biblioteka powstała w wyniku połączenia zbiorów Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Państwowej Szkoły Morskiej, a właściwa jej działalność rozpoczęła się w 1969 roku po utworzeniu Wyższej Szkoły Morskiej. Podstawę zbiorów stanowią książki, czasopisma i zbiory specjalne związane z profilem uczelni oraz z potrzebami środowiska regionu w zakresie ogólnie pojętej problematyki morskiej.

Od stycznia 2010 r. biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym Aleph. Dostęp do katalogu komputerowego możliwy jest w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Multimedialnej oraz on-line. Nie posiadamy katalogów kartkowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.