Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

 

koleje miejskie i reg0001 m

zarządzanie zasobami ludzkimi0001 m

pasezerski transport regionalny0001 m

logistyka i transport w ujęciu0001m

podstawy mechaniki ciał stałych0001m

scan3

podstawy skrawania materialow0001 m
logistyka a konkurencyjnosc0001 m    wirtualna praca w łańcuchu dostaw0001 m    systemy elektron w transporcie0001 m

uprawnienia zawodowe w geodezji i kartgrafii0001 m    logistyka dystrybucji0001 m    planowanie rozwoju portow morskich0001 m

inteligentny transport0001 m    proekologiczne odnawialne źródła energii0001m    Slow Steaming of Container Carriers m

bezpieczenstwo w komunkacji publicznej0001m    scan2    napędy statków dynamicznie poz0001m

Diagnozowanie silnikow okrętowych0002m    od inteligentnego transportu do inteligentnych miast0001m    bezpieczeństwo przewozu towarow0001m

smart city0001m    Blockchain0001m    bootstrap0001m

Python0001m    scan30001    scan1b        

koleje miejskie i reg0001 m

Kruszyna M.: Koleje miejskie i regionalne w Polsce. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2018. 119 s.


logistyka a konkurencyjnosc0001 m
Gąsowska M. K.: Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa : Difin, 2018. 313 s.

wirtualna praca w łańcuchu dostaw0001 m

Wyrwich-Płotka S.: Wirtualna praca w łańcuchu dostaw. Warszawa : Difin, 2018. 177 s.


systemy elektron w transporcie0001 m

Sosnowski J., Nowakowski, Ł.: Systemy elektroniczne w transporcie drogowym. Warszawa : Difin, 2018. 193 s.


zarządzanie zasobami ludzkimi0001 m
Jasińska J., Samul J., Strulak-Wójcikiewicz R.: Zarządzanie zasobami ludzkimi : rozwój, wielowymiarowość, podejścia badawcze. Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. 140 s.

uprawnienia zawodowe w geodezji i kartgrafii0001 m

Hycner R., Hanus R. Pęska-Siwik A., Benduch P.: Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii : w zakresie 1 i 2 : wybrane zagadnienia. Katowice : Wydawnictwo Gall, cop. 2018. 416 s.


logistyka dystrybucji0001 m
Łapko A., Wagner N.: Logistyka dystrybucji : trendy, wyzwania, przykłady. Warszawa : CeDeWu, 2019. 166 s.
  planowanie rozwoju portow morskich0001 m Kotowska I., Mańkowska M., Pluciński M.: Planowanie rozwoju portów morskich : aspekty teoretyczne i praktyczne. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. 135 s.

pasezerski transport regionalny0001 m
Pasażerski transport regionalny / redakcja naukowa Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński ; autorzy: Arkadiusz Drewnowski, Agnieszka Gozdek, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, Emila Kuciaba, Tomasz Kwarciński, Dariusz Milewski, Elżbieta Załoga, Magdalena Zioło. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 228 s.

inteligentny transport0001 m
Modelewski K.: Inteligentny transport. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2018. 188 s.

proekologiczne odnawialne źródła energii0001m
Lewandowski, W. M., Klugmann-Radziemska E.: Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 488 s.

Slow Steaming of Container Carriers m
Borkowski, T., Kowalak P., Wiśnicki B., Przywarty K.: Slow steaming of container carriers : a study. Szczecin : Maritime University of Szczecin Press, 2019. 174 s.

logistyka i transport w ujęciu0001m
Kordel Z., Kuriata A.: Logistyka i transport w ujęciu systemowym. Warszawa : CeDeWu, 2018. 181 s.

bezpieczenstwo w komunkacji publicznej0001m
Buczko J.: Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie. Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2017. 218 s.

scan2
Gołembska E., Bentyn Z., Gołembski M. Logistyka usług : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017. 172 s.
 
  napędy statków dynamicznie poz0001m Cichocki M.: Napędy statków dynamicznie pozycjonowanych : aspekty eksploatacyjne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018. 346 s.

podstawy mechaniki ciał stałych0001m
Flaga A.: Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 596 s.

Diagnozowanie silnikow okrętowych0002m
Chybowski L.: Diagnozowanie silników okrętowych z zapłonem samoczynnym w oparciu o analizę procesów wtrysku i spalania paliwa. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2019. 122 s.
 
od inteligentnego transportu do inteligentnych miast0001m
Banach M.: Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 208 s.
 

bezpieczeństwo przewozu towarow0001m
Kołdys K.: Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim : IMDG Code (Kodeks IMDG). Gdańsk : ODDK, 2019. 208 s.


scan3
Wielgosiński G., Zarzycki R.: Technologie i procesy ochrony powietrza. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 498 s.

smart city0001m
Lutek W., Pastuszak Z., Banaś J.: Smart city : innowacyjny system zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi. Lublin : Wydawnictwo Uniwesytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. 234 s.

Blockchain0001m
Bashir I.: Blockchain : zaawansowane zastosowania łańcucha bloków. Gliwice : Helion, cop. 2019. 536 s.

bootstrap0001m
Jakobus B., Marah, J.: Bootstrap 4 dla zaawansowanych : jak pisać znakomite aplikacje internetowe. Gliwice : Helion, cop. 2019. 276 s.
       podstawy skrawania materialow0001 m Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 466 s.


Python0001m
Sarbicki G.: Python : kurs dla nauczycieli i studentów. Gliwice : Helion, cop. 2019. 434 s.
   

scan30001
Kiciak P. : Podstawy modelowania krzywych i powierzchni : zastosowania w grafice komputerowej. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo- Techniczne / Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 648 s.

scan1b
Urban W. : Zarządzanie jakością usług. Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2018. 165 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morska turystyka zeglarska0001 m    silniki spalinowe pojazdow szynowych0001 m    kartografia zasady i zastos geowizualizacji0001 m