Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

  • International Geographical Bibliography - IGB to bibliograficzna baza danych, administrowana pod patronatem światowego komitetu naukowego i wspierana przez Międzynarodową Unię Geograficzną (International Geographical Union).
    Dostarcza informacji na temat najnowszych publikacji geograficznych na świecie, wraz ze streszczeniami w języku francuskim lub angielskim. Oferuje system wyszukiwania słów kluczowych (według tematu lub miejsca) w języku francuskim, angielskim lub hiszpańskim. Oferuje analizy artykułów z głównych czasopism o znaczeniu geograficznym (300), książek, kongresów, tez, map i atlasów z podziałem na sekcje (teoretyczne, tematyczne i regionalne).
  • Bibliografia Geografii Polskiej 1985+  -  Baza własna Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska - indeksuje ponad 150 000 tytułów prac. Indeksowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.
  • KSNG - Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Centralna Baza Danych Geologicznych - największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych (m. in. szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i geofizyce).