Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

  • Espacenet - Baza Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, która pozwala na wyszukiwanie patentów. Serwis prowadzony we współpracy z EPO.
  • Patenscope - Baza informacji patentowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, WIPO). Jest to baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do wybranych pełnych tekstów (możliwy dostęp do pełnych tekstów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie „Browse by Week”).