Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Wypożyczalnia mieści się w budynku AM przy ul. H. Pobożnego 11 na V piętrze w pokoju 513B.

W zbiorach Wypożyczalni można znaleźć potrzebne podręczniki i skrypty, a także literaturę popularnonaukową i beletrystykę.

Rodzaje statusów książek (terminy wypożyczeń)

Książki mogą być wypożyczone na:

 • na 180 dni,
 • na 7 dni,
 • na 31 dni.


W dniu wypożyczenia książki przez czytelnika system nadaje egzemplarzowi termin zwrotu w zależności od jego statusu. Termin każdej wypożyczonej książki student może przedłużyć na drugi taki sam okres, o ile nie została zarezerwowana przez innego czytelnika. Przedłużyć można samodzielnie (zakładka 
Moje Konto) lub w Wypożyczalni.

Opłaty za nieterminowy zwrot

Jeżeli student nie odda książki w umówionym terminie, ani nie przedłuży terminu jej zwrotu, system naliczy opłatę:
 • za przetrzymanie książki wypożyczonej na 180 dni - 0,10 zł za każdy dzień zwłoki,
 • za przetrzymanie książki wypożyczonej na 31 dni - 0,20 zł za każdy dzień zwłoki,
 • za przetrzymanie książki na 7 dni – 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.

Zgubienie (zniszczenie) książki

Jeżeli czytelnik zagubi książkę ze zbiorów Biblioteki AM, powinien jak najszybciej skontaktować się z Wypożyczalnią. Dyżurny bibliotekarz wskaże, jaką książkę można odkupić w zamian za zagubioną. Za zniszczoną przez użytkownika książkę Biblioteka może naliczyć opłatę odszkodowawczą, której wysokość zależy od stanu zniszczenia egzemplarza.

Oznaczenia zbiorów

 • Arch. - Archiwalia (do 1945 r.)
 • Bel. - Beletrystyka
 • BW. - Badania własne i statutowe
 • Cz. - Czytelnia
 • Cz.M. - Czytelnia Multimedialna
 • Df. - Duży format
 • Dyr. - Dyrektor Biblioteki
 • Grom. - Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów
 • Inf. - Informacja Naukowa
 • Pr. - Roczniki czasopism
 • Res. - Prace naukowo-badawcze
 • SNJO. - Studium Nauczania Języków Obcych
 • W. - Wypożyczalnia