Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Czytelnia Informacji Naukowej znajduje się w pokoju 505.   Dysponuje 8 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.


Pracownicy Czytelni Informacji Naukowej udzielają informacji o zbiorach bibliotecznych oraz udzielają pomocy:

  • w doborze literatury na określony temat
  • w korzystaniu z opracowań informacyjnych
  • w przeszukaniu katalogów bibliotecznych innych bibliotek oraz dostępnych baz danych
  • obsługi naszego elektronicznego katalogu Aleph

Czytelnia Informacji Naukowej gromadzi i udostępnia:
  • normy polskie 
  • normy polskie odpowiadające normom międzynarodowym
  • prace dyplomowe absolwentów AM (dyplomantom, po dostarczeniu wypełnionego formularza z podpisem promotora - formularze do pobrania w pok. 505.)