Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Czytelnia Informacji Naukowej znajduje się w pokoju 506.

  • Pracownicy Czytelni udzielają informacji o zbiorach bibliotecznych oraz udzielają pomocy:
  • w doborze literatury na określony temat
  • w korzystaniu z opracowań informacyjnych
  • w przeszukaniu katalogów bibliotecznych innych bibliotek oraz dostępnych baz danych
  • szkolą indywidualnie użytkowników w zakresie obsługi katalogu komputerowego
  • W Czytelni Informacji Naukowej gromadzone i udostępniane są:
  • normy polskie
  • normy polskie odpowiadające normom międzynarodowym
  • prace dyplomowe (dyplomantom za zgodą promotora)