Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 


Otwarta nauka i zarządzanie danymi badawczymi


Biblioteka Główna ZUT zaprasza doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz przedsiębiorców na dwudniowe wydarzenie (17-18 września br.) poświęcone otwartej nauce i zarządzaniu danymi badawczymi.

W pierwszym dniu (17.09), podczas seminarium pn. Otwarta nauka w pigułce, zostaną przedstawione najważniejsze kwestie w kontekście otwartego dostępu do publikacji i wyników badań. Uczestnicy poznają różne aspekty otwartej nauki, przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych oraz danych badawczych, takie jak:  
- Jakie ma znaczenie
- W jakich sytuacjach jest wymagany 
- Jak go realizować 
- Jak radzić sobie z kwestiami prawnymi

Program obejmuje także omówienie otwartego dostępu w kontekście Horyzontu 2020.
Seminarium odbędzie się w Czytelni Biblioteki Głównej ZUT
ul. Ku Słońcu 140,
71-073 Szczecin.Natomiast w drugim dniu (18.09) odbędą się warsztaty Zarządzanie danymi badawczymi realizowanych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

- Czym są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania nimi?
- Na co należy zwracać uwagę przy wyborze i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?
- Czym jest Plan Zarządzania Danymi (DMP, Data Management Plan)?
- Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?
- Na jakie kwestie prawne zwrócić uwagę udostępniając dane?

Warsztaty odbędą się w:
sala Szwalnia (115, I piętro)
RCIiTT
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin

Seminarium i warsztaty poprowadzą panowie Michał Starczewski i Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki funkcjonującej w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).


Na każdy dzień obowiązuje osobna rejestracja:

Dzień 1. Seminarium „Otwarta nauka w pigułce” (17.09.2018- zgłoszenia na wydarzenie przyjmowane są do dnia 12.09.2018, do godz. 23:59

Dzień 2. Warsztaty „Zarządzanie danymi badawczymi” (18.09.2018) - zgłoszenia na wydarzenie przyjmowane są do dnia 13.09.2018, do godz. 23:59

Udział w seminarium i warsztatach jest bezpłatny.