Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Akademia Morska otrzymała na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do narzędzia InCites na platformie Web of Science.
InCites pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism
w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne,(patrz kompendium).
Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.
Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, (patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie).
Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki,
po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.


Dostęp wyłącznie w sieci AM