Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Biblioteka AM informuje, że baza Web of Science - kolekcja Emerging Sources Citation Index (ESCI) została poszerzona o artykuły obejmujące lata 2005-2014.

W listopadzie 2015 roku firma Thomson Reuters, ówczesny wydawca bazy Web of Science™ Core Collection (aktualnie bazą zarządza firma Clarivate Analytics), włączyła do swojego flagowego produktu kolejny indeks cytowań – Emerging Sources Citation Index (ESCI). Od 2015 baza WoS składa się z :
  • Science Citation Index Expanded (SCIE),
  • Social Sciences Citation Index (SSCI),
  • Arts & Humanities Citation Index (AHCI),
  • Conference Proceedings Citation Index- Science,
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities,
  • Book Citation Index– Science,
  • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities,
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI), który został poszerzony o Index Backfile stanowiący archiwum bazy ESCI obejmujący lata 2005-2014.
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały także zaindeksowane w bazie Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI. Archiwum „ESCI backfile” ujmuje artykuły opublikowane w latach 2005-2014.

 Baza dostępna jest wyłącznie w sieci Akademii Morskiej.  Zapraszamy do korzystania.             
                            
------->Web of Science<-------