Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 


Informujemy, że w Czytelni Informacji Naukowej (pok. 505) do dnia 9 kwietnia 2019
dostępna jest do wglądu rozprawa doktorska mgr inż. Anny Skarbek-Żabkin

"Analiza przydatności paliw syntetycznych polimerowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym"Logo GUS 400x400b
Osoby, które do różnych celów naukowo-badawczych lub dydaktycznych potrzebują danych statystycznych, zachęcamy do odwiedzenia strony Głównego Urzędu Statystycznego.
Można tu uzyskać bezpłatny dostęp do baz dziedzinowych, zawierających dane statystyczne dotyczące między innymi inwestycji, handlu zagranicznego, transportu, demografii, środowiska, kultury, finansów.

Ponadto można tu skorzystać z przydatnego narzędzia STRATEG - stworzonego przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono tu wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020).

 

Zapraszamy do testowania 3 baz wydawanych przez SAGE Publishing

SAGEPublishing PNG SAGEPublishingLogo r0g51b153 300ppiM

SAGE Business Cases

To cyfrowa kolekcja, wspomagająca naukowców w wypracowywaniu najlepszych praktyk oraz osiąganiu zawodowego sukcesu.

Wejście do bazy


SAGE Journals

Wydając ponad 1000 czasopism obejmujących szeroką gamę dyscyplin, SAGE Journals współpracuje z czołowymi autorami, redaktorami i stowarzyszeniami.

Wejście do bazy


Data-Planet Statistical Datasets

Udostępnia informacje o zestawach danych i wskaźnikach zawartych w ogromnym repozytorium danych statystycznych Data Planet wraz z wykazem organizacji źródłowych, które dostarczają dane zawarte w repozytorium.

Wejście do bazy


Test baz zakończy się 5 kwietnia 2019.

UWAGA !!!


Czytelnia Multimedialna (pok. 501) i Czytelnia Informacji Naukowej (pok. 506)

 zostały przeniesione do pok. 505


Zapraszamy w godzinach 9.00-18.00


Poniższy link zawiera opublikowaną przez MNiSW listę wydawnictw, którym przypisano liczbę punktów (200 lub 80) za opublikowanie monografii naukowej.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe