Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

  
Informujemy, że na czterech stanowiskach komputerowych w Czytelni Multimedialnej (pok. 505) 
dostępny jest program AutoCAD.

Logo GUS 400x400b
Osoby, które do różnych celów naukowo-badawczych lub dydaktycznych potrzebują danych statystycznych, zachęcamy do odwiedzenia strony Głównego Urzędu Statystycznego.
Można tu uzyskać bezpłatny dostęp do baz dziedzinowych, zawierających dane statystyczne dotyczące między innymi inwestycji, handlu zagranicznego, transportu, demografii, środowiska, kultury, finansów.

Ponadto można tu skorzystać z przydatnego narzędzia STRATEG - stworzonego przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono tu wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020).

 


Poniższy link zawiera opublikowaną przez MNiSW listę wydawnictw, którym przypisano liczbę punktów (200 lub 80) za opublikowanie monografii naukowej.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe