Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 


26 sierpnia - 20 września 2019 Biblioteka czynna od 9.00 do 15.00
od 23 września 2019 Biblioteka czynna od 8.30 do 18.00

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników Biblioteka otworzyła Salę Pracy Grupowej (pok. 501, V p.)

Zapraszamy pracowników i studentów AM do korzystania !

Więcej informacji patrz  ---> Sala Pracy Grupowej
 
Logo GUS 400x400b
Osoby, które do różnych celów naukowo-badawczych lub dydaktycznych potrzebują danych statystycznych, zachęcamy do odwiedzenia strony Głównego Urzędu Statystycznego.
Można tu uzyskać bezpłatny dostęp do baz dziedzinowych, zawierających dane statystyczne dotyczące między innymi inwestycji, handlu zagranicznego, transportu, demografii, środowiska, kultury, finansów.

Ponadto można tu skorzystać z przydatnego narzędzia STRATEG - stworzonego przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono tu wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020).

 


Poniższy link zawiera opublikowaną przez MNiSW 31 lipca 2019 listę wydawnictw, którym przypisano liczbę punktów za opublikowanie monografii naukowej.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe