Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

 

ship routering0001 male
ballast water management0001 male
life saving appliancess0001 male
Projektowanie urządzen i syst mechatron
Selenium i testowanie aplikacji
inżynieria produkcji0001
tworzenie dokumentacji tecgn0001
gmdss manual0001 male    marpol cosolidated edition0001 male    marpol annex 60001 male

navtex0001 male    international safety net0001.male    igc code0001 male

inzynieria materialowa0001 male    Metan paliwo gazowe do pojazdow0001    przewóz towarow niebezpiecznych0001 male
 
przemiany przestrzeni publicznej0001 mal    bezpieczenstwo i ratownictwo wodne0001 male    metody optymalizacji0001 m

miejski transport zbioroy0001 m    metoda planowania przebiegu ewakuacji0001 m    Transport intermodalny0001 male

Automatyka technika regulacji0001 male    automatyka napęd elektryczny0001 male    logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej0001 male    

statystyka w zarządzaniu0001 male    
 ship routering0001 male

Ships’ routeing : 2017 edition / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2017. 700 s.

 gmdss manual0001 male GMDSS manual : Global Maritime Distress and Safety System : 2017 edition / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2017. 808 s.
 marpol cosolidated edition0001 male

MARPOL consolidated edition 2017 : articles, protocols, annexes, unified interpretations of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the 1978 and 1997 Protocols / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2017. 465 s.

 marpol annex 60001 male

Marpol : Annex VI and NTC 2008 with guidelines for implementation : 2017 Edition / International Maritime Organization. London : IMO, 2017. 422 s.

 ballast water management0001 male Ballast Water Management : how to do it : 2017 Edition / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2017. 106 s.
 navtex0001 male

NAVTEX manual : 2017 edition / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2017. 43 s.

 international safety net0001.male International safetyNET manual : 2017 edition / International Matitime Organization. London : International Matitime Organization., 2017. 55 s.
 igc code0001 male International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk : IGC Code : 2016 Edition / International Maritime Organization. London : IMO, 2016. 183 s.
 life saving appliancess0001 male Life-saving appliances : including LSA code : 2017 edition / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2017. 288 s.
 inzynieria materialowa0001 male Blicharski M. : Inżynieria materiałowa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017. 674 s.
 Metan paliwo gazowe do pojazdow0001 Metan : paliwo gazowe do pojazdów : technologia CNG / J. Sas, K. Kwaśniewski, P. Grzesiak, R. Kapłan. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. 87 s.
 przewóz towarow niebezpiecznych0001 male Zielińska S. M., Zelent S. : ADR 2007-2009 : transport samochodowy towarów niebezpiecznych. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. 553 s.
 Projektowanie urządzen i syst mechatron Tokarz M. : Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych : E.19.2 : podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2017. 166 s.
 przemiany przestrzeni publicznej0001 mal Przemiany przestrzeni publicznej miasta / redakcja naukowa Izabela Rącka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Kalisz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2017. 199 s.
 bezpieczenstwo i ratownictwo wodne0001 male Bezpieczeństwo i ratownictwo wodne, lądowe i powietrzne / redakcja naukowa Iwona Michniewicz. Kalisz : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2017. 288 s.
 
 metody optymalizacji0001 m  Lisowski J. : Metody optymalizacji. Gdynia : Akademia Morska, 2017. 241 s.
 Selenium i testowanie aplikacji Gundecha U. : Selenium i testowanie aplikacji : receptury. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017. 336 s.
 miejski transport zbioroy0001 m Kłos-Adamkiewicz Z., Załoga E. : Miejski transport zbiorowy : kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności. Warszawa : Bel Studio, 2017. 211 s.
  Łozowicka D. : Metoda planowania przebiegu ewakuacji ze statków pasażerskich - poprzez optymalną dystrybucję strumieni ludzi po drogach ewakuacyjnych - poprawiająca bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2017. 114 s.
 metoda planowania przebiegu ewakuacji0001 m
Transport intermodalny0001 male Jacyna M., Pyza D., Jachimowski R. : Transport intermodalny : projektowanie terminali przeładunkowych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 281 s.

 inżynieria produkcji0001 Inżynieria produkcji : kompendium wiedzy / redakcja naukowa Ryszard Knosala ; autorzy Krzysztof Santarek [i 20 pozostałych]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2017. 1047 s.
 Automatyka technika regulacji0001 male Dębowski A. : Automatyka : technika regulacji. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 186 s.
 automatyka napęd elektryczny0001 male Dębowski A. : Automatyka : napęd elektryczny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 252 s.
  logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej0001 male Szymonik A., Chudzik D. : Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa : Difin, 2018. 207 s.
  tworzenie dokumentacji tecgn0001
Dziurski R. : Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych : E.19.1 : podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2017. 183 s.
                statystyka w zarządzaniu0001 male Statystyka w zarządzaniu / Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandia ; redakcja naukowa przekładu Bartosz Witkowski, przekł. Katarzyna Bech [i 8 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 1228 s.