Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

 

 
Śniegocki Henryk : Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu. Gdynia : TRADEMAR, 2016. 240 s. : il. kolor. 

Innowacje w opakowaniach żywności i napojów : rynki, materiały, technologie / red. nauk. Neil Farmer ; tł. Witold Sikorski, Maciej Baranowski. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 2016. 403 s. 
  
Biniak-Pieróg M.,  Zamiar Z., Żyromski A. : Wybrane problemy systemów bezpieczeństwa. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2015. 250 s.


 

Zatrudnianie kierowców : umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja / red. Leszek Skupski. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2016]. 128 s.


 
Terelak Jan F. : Psychologia kierowców pojazdów drogowych : teoria i stan badań. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. 318 s.

 
 
 

Siołkowski Bronisław : Statyka i wytrzymałość materiałów. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwesytetu Technologiczno-Przyrodniczego, cop. 2015. 489 s.

 


 

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - technika / red. nauk. B. Ćwik, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski. Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2016. 463 s.
 
Wornalkiewicz Władysław : Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych zarządzania. Cz. 1. Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ; Wydawnictwa Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej ; Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016. 237 s.


 
Wornalkiewicz Władysław : Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych zarządzania. Cz. 2. Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ; Wydawnictwa Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej ; Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016. 326 s.


 
Smyk Stanisław : Obsługa logistyczna. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. 128 s.


 
Zachwieja Janusz : Wykłady z mechaniki analitycznej. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, cop. 2016. 162 s.
Gacek Z., Szadkowski M. : Wysokonapięciowa technika izolacyjna we współczesnej elektroenergetyce. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016. 373 s.
Wolski, Adam : Żegluga oceaniczna po loksodromie i ortodromie z elementami trygonometrii sferycznej i płaskiej. Szczecin : Inżynieria, 2016. 136 s.
Ossowska-Neumann M., Żurawska E. : English coursebook for marine engineering students. Gdynia : Akademia Morska, 2016. 222 s.
Kaczyński R., Ewiak I. : Fotogrametria. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2016. 290 s.
 
Przegon Wojciech : Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej : teoria, budowa, aplikacje. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2016. 166 s.

 
Wyszywacz Wiktor : Drony : budowa, loty, przepisy. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2016. 205 s.
 
Kaproń Henryk, Kaproń Tomasz : Efektywność wytwarzania i dostawy energii w warunkach rynkowych. Lublin : Wydawnictwo KAPRINT, 2016. 232 s. : il.
Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój / redakcja naukowa Anna Francik, Ľubica Lesáková, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. 186, [1] s. : il.
  Pietrzak Krystian : Towarowy transport kolejowy w Polsce : konkurencja i konkurencyjność.  Szczecin: BEL Studio, 2015. Warszawa : 253 s. : il.
 
Chmiel Jarosław : Rola synergizmu  i krótkookresowych zjawisk elektrochemicznych w rozwoju niszczenia erozyjno-kawitacyjnego materiałów metalowych. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2015. 103, [1] s. : il.
 Teledetekcja : wykorzystanie zdalnej informacji / Józef J. Sanecki [et al.]. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2015. 323 s. : il.

Kizielewicz Joanna, Urbanyi-Popiołek, Ilona : Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2015. 231, [1] s. : il.
Pietrzak Oliwia : Systemy transportu pasażerskiego w regionach-funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój (przykład województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: BEL Studio, 2015. Warszawa : 286 s. : il.
Infrastruktura transportu : współczesne wyzwania rozwojowe / pod redakcją Andrzeja S. Grzelakowskiego. Gdańsk : Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, 2015.  337 s. : il.
Miler Ryszard : Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego : modelowanie systemów, strategie ekonomizacji . Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. 466 s. il.
Margiel Marta : Rola klastrów w kształtowaniu zrównoważonej polityki rozwoju. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. 121, [2] s. : il.