Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

 

towaroznawstwo spożywcze0001
Towaroznawstwo spożywcze : praca zbiorowa / pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubiny. Warszawa : Wydawnictwo Format-AB, 2010. 192 s.


Stanisz Andrzej : Modele regresji logistycznej : zastosowania w medycynie, naukach przyrodniczych i społecznych. Kraków : Wydawnictwo StatSoft Polska, 2016. 708 s.

 

Problemy logistyki i zrównoważonego rozwoju / pod red. M. Osińskiej i I. Urbanyi-Popiołek. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższe Szkoły Gospodarki, 2016. 252 s.
towaroznawstwo surowców0001

Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych : z podstawami przetwórstwa / red. nauk. Zygmunt Litwińczuk ; aut. Joanna Barłowska [et al.]. Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2012. 553 s., [16] tab.il.

Skawińska E., Zalewski R. I., Lubos B. : Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju. Poznań : Komisja Nauk Towaroznawczych PAN. Oddział w Poznaniu, 2016. 134 s.

 

 

Towaroznawstwo 2.0 : potencjał innowacyjnego wzrostu / D. Kołożyn-Krajewska, S. Tkaczyk, R. Salerno-Kochan, K. Witkowski, H. Śmigielska, B. Drzewieniecka, M.a Jastrzębska, J. Kuzincow. Poznań : Komisja Nauk Towaroznawczych PAN. Oddział w Poznaniu, 2016. 114 s.

 

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - technika / red. nauk. B. Ćwik, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski. Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2016. 463 s.

organizacja i funkcjonowanie0001 Szymonik Andrzej.: Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Warszawa : Difin, 2011. 324 s.
inżynieria bezpieczeństwa systemów0001 Szymonik Andrzej.: Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych. Warszawa : Difin, 2016. 353 s.
obsluga logistyczna Smyk Stanisław : Obsługa logistyczna. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. 128 s.
nierówności i wzrost0001 Malinowski Grzegorz M.: Nierówności i wzrost gospodarczy : sojusznicy czy wrogowie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 186 s..
Gacek Z., Szadkowski M. : Wysokonapięciowa technika izolacyjna we współczesnej elektroenergetyce. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016. 373 s.
Wolski Adam : Żegluga oceaniczna po loksodromie i ortodromie z elementami trygonometrii sferycznej i płaskiej. Szczecin : Inżynieria, 2016. 136 s.
Ossowska-Neumann M., Żurawska E. : English coursebook for marine engineering students. Gdynia : Akademia Morska, 2016. 222 s.
Kaczyński R., Ewiak I. : Fotogrametria. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2016. 290 s.
 
Przegon Wojciech : Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej : teoria, budowa, aplikacje. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2016. 166 s.

 
drony Wyszywacz Wiktor : Drony : budowa, loty, przepisy. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2016. 205 s.
 
Kaproń Henryk, Kaproń Tomasz : Efektywność wytwarzania i dostawy energii w warunkach rynkowych. Lublin : Wydawnictwo KAPRINT, 2016. 232 s.
Kijewska Kinga : Procesy dystrybucyjne w zrównoważonej logistyce miejskiej. Warszawa : Bel Studio, 2016. 183 s.
 
Chybowski Leszek : Analiza drzewa niezdatności : podstawy teoretyczne i zastosowania. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2017. 199 s.
 
Nowicki K., Uhl T. : Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. 147 s.
Kostyszyn R., Nowak T. : Elektroenergetyka okrętowa. Gdynia : Akademia Morska, 2016. 208 s.
IMO guidelines on ship recycling : consolidated edition 2006 / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2006. 58 s.
Procedures for Port State Control 2011 : 2012 Edition / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2012. 148 s.
International Convention for Safe Containers, 1972 CSC : 2014 Edition / International Maritime Organization. London : IMO, 2014. 79 s.
CSS Code : code of safe practice for cargo stowage and securing : including revised guidelines for the preparation of the cargo securing manual : 2011 Edition / International Maritime Organization. London : IMO, 2011. 153 s.
Poradnik mechanika / U. Fischer, M. Heinzler, F. Näher, H. Paetzold, R. Gomeringer, R. Kilgus, S. Oesterle, A. Stephan ; opracowanie merytoryczne wersji polskiej: J. Potrykus ; [tłumaczenie: J. Potrykus, Z. Smalec, E. Wnuczak].     Warszawa : REA-SJ, dr. 2015. 422 s.