Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

 

 
Śniegocki Henryk : Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu. Gdynia : TRADEMAR, 2016. 240 s. : il. kolor. 

Innowacje w opakowaniach żywności i napojów : rynki, materiały, technologie / red. nauk. Neil Farmer ; tł. Witold Sikorski, Maciej Baranowski. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 2016. 403 s. 
  
Biniak-Pieróg M.,  Zamiar Z., Żyromski A. : Wybrane problemy systemów bezpieczeństwa. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2015. 250 s.


 

Zatrudnianie kierowców : umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja / red. Leszek Skupski. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2016]. 128 s.


 
Terelak Jan F. : Psychologia kierowców pojazdów drogowych : teoria i stan badań. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. 318 s.

 
 
 

Siołkowski Bronisław : Statyka i wytrzymałość materiałów. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwesytetu Technologiczno-Przyrodniczego, cop. 2015. 489 s.

 


 

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - technika / red. nauk. B. Ćwik, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski. Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2016. 463 s.
 
Wornalkiewicz Władysław : Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych zarządzania. Cz. 1. Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ; Wydawnictwa Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej ; Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016. 237 s.


 
Wornalkiewicz Władysław : Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych zarządzania. Cz. 2. Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ; Wydawnictwa Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej ; Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016. 326 s.


 
Smyk Stanisław : Obsługa logistyczna. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. 128 s.


 
Zachwieja Janusz : Wykłady z mechaniki analitycznej. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, cop. 2016. 162 s.
Gacek Z., Szadkowski M. : Wysokonapięciowa technika izolacyjna we współczesnej elektroenergetyce. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016. 373 s.
Wolski Adam : Żegluga oceaniczna po loksodromie i ortodromie z elementami trygonometrii sferycznej i płaskiej. Szczecin : Inżynieria, 2016. 136 s.
Ossowska-Neumann M., Żurawska E. : English coursebook for marine engineering students. Gdynia : Akademia Morska, 2016. 222 s.
Kaczyński R., Ewiak I. : Fotogrametria. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2016. 290 s.
 
Przegon Wojciech : Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej : teoria, budowa, aplikacje. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2016. 166 s.

 
Wyszywacz Wiktor : Drony : budowa, loty, przepisy. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2016. 205 s.
 
Kaproń Henryk, Kaproń Tomasz : Efektywność wytwarzania i dostawy energii w warunkach rynkowych. Lublin : Wydawnictwo KAPRINT, 2016. 232 s.
Kijewska Kinga : Procesy dystrybucyjne w zrównoważonej logistyce miejskiej. Warszawa : Bel Studio, 2016. 183 s.
 
Chybowski Leszek : Analiza drzewa niezdatności : podstawy teoretyczne i zastosowania. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2017. 199 s.
 
Nowicki K., Uhl T. : Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. 147 s.
Kostyszyn R., Nowak T. : Elektroenergetyka okrętowa. Gdynia : Akademia Morska, 2016. 208 s.
IMO guidelines on ship recycling : consolidated edition 2006 / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2006. 58 s.
Procedures for Port State Control 2011 : 2012 Edition / International Maritime Organization. London : International Maritime Organization, 2012. 148 s.
International Convention for Safe Containers, 1972 CSC : 2014 Edition / International Maritime Organization. London : IMO, 2014. 79 s.
CSS Code : code of safe practice for cargo stowage and securing : including revised guidelines for the preparation of the cargo securing manual : 2011 Edition / International Maritime Organization. London : IMO, 2011. 153 s.
Margiel Marta : Rola klastrów w kształtowaniu zrównoważonej polityki rozwoju. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. 121, [2] s. : il.