Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 


Biblioteka Cyfrowa  "Świat Morskich Publikacji"

„Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji” udostępnia morskie bazy danych oraz zdigitalizowane zbiory Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie.Umożliwia dostęp w postaci elektronicznej do publikacji naukowych, materiałów dydaktycznych dla studentów, oraz innych dokumentów z zakresu szeroko pojętej gospodarki morskiej.

Do gromadzenia i udostępniania publikacji w formie cyfrowej zainstalowano oprogramowanie d’Libra, służące do budowy profesjonalnych repozytoriów obiektów cyfrowych.  
Zasoby Biblioteki Cyfrowej "Świat Morskich Publikacji" będą dostępne bez ograniczeń przez Internet. Jednak na życzenie autorów lub właścicieli praw wydawniczych można je stosownie ograniczyć udostępniając tyko np.: w sieci Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie; w sieci Uczelni; udostępnić tylko pewne fragmenty lub też udostępnić tekst bez możliwości kopiowania czy edytowania itp.

Zasób Biblioteki Cyfrowej Świat Morskich Publikacji został podzielony na 5 dużych kolekcji tematycznych:

1. Nauka i dydaktyka
2. Bazy Portale Linki
3. Marynistyka i Żeglarstwo
4. Z życia Akademii Morskiej w Szczecinie
5. Bibliografie

W ramach tych kolekcji znajdują się:

• wydawnictwa ciągłe,
• skrypty, podręczniki i materiały dydaktyczne,
• dorobek naukowy pracowników Akademii Morskiej i innych uczelni związanych z gospodarką morską,
• materiały konferencyjne,
• doktoraty,
• artykuły z czasopism,
• artykuły zamawiane do Biblioteki Cyfrowej Świat Morskich Publikacji
• adresy portali i stron internetowych powiązanych z gospodarką morską,
• aktywne linki dostępu do bazy IMO
• bazy morskie,
• fotografie  itp.

Udostępniając publikacje w formie cyfrowej zapewnimy naukowcom, studentom i wszystkim zainteresowanym szeroki i szybki dostęp do literatury naukowej, wymiany myśli i doświadczeń.
 

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania"

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi).
Współrealizatorami projektu są z członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek.
Zbiory te są opracowywane i udostępniane online w Internecie. W zbiorach ZBC „Pomerania” znajdą się między innymi:
- narodowy zasób dziedzictwa kulturowego - wybrane zabytki piśmiennictwa
- pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego
- pełne teksty (zasobów archiwalnych i bieżący) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego
Jedną z ważniejszych kolekcji stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i dydaktyka”, gdzie znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z funduszy Unii Europejskiej, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich.

 

Europejska Biblioteka Cyfrowa - EUROPEANA

EUROPEANA zawiera zasoby kilkudziesięciu bibliotek cyfrowych. Zasoby te oibejmują ponad 250 000 obiektów cyfrowych udostępnianych przez instytucje kultury i nauki z całej Polski. Wśród nich znajdują się cenne zbiory z naszego dziedzictwa narodowego, ciekawe regionalnia oraz współczesne publikacjwe naukowe i edukacyjne. Większość zbiorów dostępna jest bez żadnych ograniczeń.
 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Zbiory podzielone są na następujące kategorie:
- Dziedzictwo kulturowe (najcenniejsze zabytki piśmiennictwa znajdujące się w zbiorach bibliotek poznańskich)
- Materiały dydaktyczne (skrypty, podręczniki i monografie naukowe wydane lokalnie)
- Materiały regionalne (dokumenty dotyczące Poznania i Wielkopolski, monografie historyczne, ulotki reklamowe poznańskich firm, katalogi wystaw, przewodniki po miastach, statuty poznańskich stowarzyszeń, ulotki wyborcze - XIX wiek i okres międzywojenny)
- Muzykalia (nuty ze zbiorów biblioteki Akademii Muzycznej w Poznaniu)

Polska Biblioteka Internetowa

Kolekcja kilkuset tytułów dostępnych online.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Książki elektroniczne - Lista kilkudziesięciu stron z dostępem do zbiorów zdigitalizowanych.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Publikacje z zakresu m.in. automatyki, mechaniki, matematyki, chemii

Politechnika Warszawska

Publikacje z zakresu m.in. elektroniki, matematyki, mechaniki

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Obejmuje zbiory 11 dolnośląskich uczelni i Ossolineum

EuDML (European Digital Mathematics Library)

Zawiera prace dotyczące matematyki (obecnie ponad 230 000 europejskich publikacji matematycznych), przy czym do 98% z nich dostęp jest otwarty i bezpłatny dla każdego (Open Access). Wśród publikacji można znaleźć zdigitalizowane prace z XVI wieku. Większość zasobów to publikacje anglojęzyczne, ale w bibliotece dostępne są też prace w ponad 20 innych językach.
Częścią EuDML jest polska cyfrowa biblioteka matematyczna, która działa od 2002 roku i umożliwia dostęp do 17 000 tytułów.

Biblioteka Wirtualna Nauki

a) kolekcja matematyczno-fizyczna
b) kolekcja nauk przyrodniczych