Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 


27 maja (sobota) Biblioteka czynna od 9.00 do 13.00
           
                
Biblioteka AM zaprasza do testowania bazy Emerald Insight    


Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu:  finansów, zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, , zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością itp. Serwis zapewnia dostęp do ponad 100.000 wysokiej jakości recenzowanych artykułów z 243 czasopism. 

Więcej o bazie--> Kolekcje eJournal


Test bazy wyłącznie w sieci AM do 30 czerwca 2017.


Kliknij------------> Emerald Insight
Biblioteka AM zaprasza do testowania bazy EMIS Professional

EMIS jest serwisem indeksującym wiele tysięcy publikacji zawierającym wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne i prawne. Baza umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, informacji odnośnie spółek, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych. Obejmuje swoim zasięgiem ponad 60 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Australii.
Dostęp do serwisu daje także możliwość przeszukiwania zarówno danych bieżących, jak i archiwalnych od 1995 roku.

Test bazy wyłącznie w sieci AM do 15 czerwca 2017.


Kliknij ------>
EMIS Professional

                                                    
                                                                 


                                          Biblioteka Główna AM zaprasza do testowania bazy

                                          ProQuest - Science and Technology Collection.

 Science and Technology Collection- to kolekcja kilku baz z zakresu nauk biologicznych, technologii oraz szeroko rozumianej inżynierii. Zawiera zarówno pełne teksty jak i abstrakty do najważniejszych publikacji z dziedziny nauk ścisłych od 1962 roku po bieżące.

Zawartość:
- ponad 88 mln rekordów (abstracts and indexes);
- ponad 11 mln zindeksowanych tabel i grafik;
-  6000 pełnych tekstów.

Baza Science and Technology Collection składa się z następujących segmentów:

1. Proquest Natural Science Collection, (ponad 55 mln abstraktów, 8 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 2800 pełnych tekstów).
2. Proquest Technology Collection (ponad 40 mln rekordów, 10 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 4100 pełnych tekstów).

 

Dostęp do bazy do 7 czerwca wyłącznie w sieci AM.


Kliknij ------->  Science and Technology Collection